De huizen

Programma: beoogd wordt (op hoofdlijnen) het realiseren van:

 * 1 gezinshuizen voor 6-8 kinderen (waaronder een huis voor moeder en kind)

* 1 huis voor 6-8 mensen met een verstandelijke beperking

* 6 – 8 tiny houses

* 30 huizen waarvan 10 huurwoningen/sociale woningbouw waarvan zo mogelijk 1-2 huizen voor statushouders

Daarnaast

Grote stilteruimte ook om muziek te maken (rond 40 tot 50 m2 bij water).

  • Klusruimte/atelier (zowel te gebruiken als leer/werkplek en als klusruimte voor bewoners gemeenschap)
  • Ecologische moestuin
  • Natuurlijke speeltuin
  • Voedselflat
  • Alles zoveel als mogelijk in eetbaar landschap
  • Het heggenlandschap moet voor een deel worden behouden
  • Wandelpad vanaf dijk langs het water is tevens fietspad naar molen die dichter naar de Broekstraat wordt geplaatst
  • Parkeervoorziening voor bewoners en gasten