De Molen

De molen op het terrein krijgt een belangrijke plek in de ecowijk.

De bebouwing houdt rekening met de molenbiotoop.