Definitie

Het G.E.N. (Global Ecovillage Network) definieert een ecovillage als volgt:

An ecovillage is an intentional, traditional or urban community that is consciously designed through locally owned participatory processes in all four dimensions of sustainability (social, culture, ecology and economy) to regenerate social and natural environments.

Sinds eind jaren 60 zijn er wereldwijd ecodorp initiatieven ontplooid om alternatieve duurzame levenswijzen in de praktijk te brengen. Een aantal daarvan hebben internationale vermaardheid gekregen, zoals: Findhorn in Schotland, Zegg in Duitsland, Damanhur in Italië, Auroville in India en The Farm in Amerika. Er zijn wereldwijd nu duizenden ecodorpen. De meeste hebben zich aangesloten bij het G.E.N. en G.E.N. is als een adviesorgaan verbonden aan de Verenigde Naties. In Nederland zijn op dit moment zeker 12 ecodorpprojecten, zoals in Boekel, Olst en Bergen (NH). In een ecodorp wil men een toekomst creëren vanuit de principes van duurzaamheid en regeneratie, waarin iedereen bewust omgaat met de natuur, elkaar en zichzelf. Wij willen graag bijdragen aan het verwezenlijken van zo’n toekomst door een betekenisvol heden te creëren.