Monumenten

Sinds 1980 vormen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt de gemeente Heumen. De laatste drie dorpen zijn ontstaan op de rivierafzettingen van de rivier de Maas. Deze regenrivier – ontspringend in de bossen van Noord Frankrijk – is hierbij naast een bron van schoonheid ook geregeld een bron van gevaar geweest tijdens een aantal doorbraken in de afgelopen eeuwen. In het geheugen van sommigen leeft nog de doorbraak van 1925, waarbij zich het Wiel heeft gevormd. Andere dijkdoorbraken hebben mooie landschappelijke elementen opgeleverd zoals wielen, waaien, kolken, veelal met bomen en een kweldam eromheen. Als afscheiding tussen de weilanden ontstond een typisch heggenlandschap, waarvan de takken hier en daar naar goed middeleeuws gebruik in elkaar gevlochten zijn

Vanaf de middeleeuwen zijn langs de rivier rondom de verschillende dorpen diverse boerderijen ontstaan. Het Molenaarshuis in Nederasselt en de huidige woning van Joop en AnneMarie is er hier een van.  De bouw van deze boerderij is rond 1780 aangevangen.

In de gemeente Heumen staan drie molens en een van deze parels is de Maasmolen die nu zijn plaats heeft gevonden aan het Wiel. Deze standaardmolen is de oudste van de molens in de gemeente. Dit soort molen is rond 1200 vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen en in 1301 is voor het eerst melding gemaakt van een windmolen in Nederasselt. Deze molen werd in 1740 verwoest bij een dijkdoorbraak en is in 1741 herbouwd. Deze molen was altijd een graanmolen, maar het malen op windkracht bleek in 1949 niet meer rendabel, waarna is gestopt met malen. Dankzij een inzameling onder de bevolking is de molen hierna behouden gebleven en vanaf 1972 in eigendom van de gemeente Heumen gekomen. Nadien is de molen 500 meter verplaatst naar zijn huidige standplaats. De molen is nog steeds maalwaardig niet in de laatste plaats door het jaarlijks onderhoud van de familie Coppes en de tomeloze inzet van de vrijwillige molenaars.

In de ecowijk Nederasselt krijgen de molen en de boerderij een vooraanstaande en in de huidige tijd passende rol. Zo bouwen we voort op de geschiedenis aan een inspirerende en wenkende toekomst.