Onze unieke vorm

De aanleiding om een ecowijk te bouwen is ontstaan in de jaartraining bij Spirit First (www.spiritfirst.nl). We ervaren de unieke kracht van een gemeenschap met een gezamenlijke intentie en beseffen het onvoorstelbare voorrecht inwoner te zijn van een land als Nederland. Dit besef leidt tot dankbaarheid en verantwoordelijkheid. We beseffen als woongemeenschap dat de toekomst afhankelijk is van ons! Hier willen we op een unieke wijze bijdrage aan leveren door:

  • opvang te realiseren voor mensen met een depressie en burn-out;
  • kwetsbare kinderen die opgroeien in een gezinshuis de liefdevolle begeleiding en veilige omgeving van de gemeenschap bieden;
  • ouderen ook na pensionering zingeving bieden en een centrale plaats in de maatschappij;
  • statushouders de ervaring geven op te groeien als integraal onderdeel van een multiculturele samenleving.

Einstein zei ooit: “we hebben een nieuwe bewustzijn nodig, omdat we de problemen die we creëren niet kunnen oplossen met hetzelfde niveau van denken dat de problemen heeft veroorzaakt”. Met oude oplossingen en oude manieren van denken lossen we de enorme problemen niet op. Ons besef van menszijn moet verschuiven waardoor we de shift maken van een ik-cultuur naar een wij-cultuur en naar gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met nieuw en integraal bewustzijn willen we dit ecodorp ontwikkelen. Mensen, die in dit ecodorp willen wonen, conformeren zich aan deze zoektocht naar vernieuwing.

“The destiny of humans cannot be separated from the destiny of earth”

Thomas Berry