Visie & Missie

Mission-statement:

Ecowijk Nederasselt is een breed gedragen initiatief voor de voortdurende ontwikkeling van een woongemeenschap, waarin wonen, zorgen en ontwikkelen vanuit een integraal perspectief hand in hand gaan. In een blijvend natuurlijke omgeving worden sterk verbonden woon- en zorgeenheden gebouwd vanuit een circulaire en regeneratieve visie op wonen volgens de meest moderne ecologische principes. Deze gemeenschap wil op alle gebieden een voorbeeld zijn van hoogwaardig wonen en werken en betekenisvol leven. Mensen die in de gemeenschap wonen ondertekenen de gezamenlijk ontwikkelde principes en de visie van de ecowijk. Wij zien een gemeenschap voor ons die antwoorden heeft op de enorme vragen waarmee wij als cultuur op dit moment worden geconfronteerd.

Deze antwoorden:

  • In evenwicht zijn met de natuur en de draagkracht van de aarde, waarbij een ecologisch evenwicht tussen mens, cultuur en natuur het uitgangspunt is.
  • Wonen en zorg verbinden, zodat mensen verantwoordelijkheid voelen voor de hulpbehoevende medemens waardoor ook deze mens betekenisvol kan wonen, leven en bijdragen in een duurzame omgeving.
  • Er zijn steeds nieuwe manieren van denken, leven en samenzijn. Zij ontwikkelen zich in de unieke omgeving om zo de uitdagingen met een steeds grotere wijsheid te kunnen beantwoorden. Deze wijsheid ontstaat wanneer mensen vanuit inspiratie en liefde samen komen.
  • Gericht zijn op de lange termijn en op de wereld die we willen creëren en antwoord geven op de vraag: Welke wereld willen we voor onze kinderen achterlaten? Kernwoorden voor de gemeenschap zijn: verantwoordelijkheid, vrede, gelijkwaardigheid en duurzaam en betekenisvol leven.


Missie:

Aan de Maasdijk in Nederasselt creëren we een woongemeenschap, een uniek, betekenisvol en verbindend voorbeeld van toekomstbestendig en duurzaam leven, wonen en werken. We bouwen voort op wat er is met aandacht voor het samengaan van mens, natuur en cultuur. Dit project geeft antwoorden op vragen die de toekomst ons stelt. We gaan duurzaam bouwen met materialen die terug te brengen zijn tot grondstoffen en zullen voldoen aan de nieuwste vragen op het gebied van economie, klimaat en milieu. Zo zullen we bijvoorbeeld zelfvoorzienend zijn wat betreft energie en water. Dit alles in samenhang met de bebouwing die passend is in het landschap en dit versterkt (helend bouwen). We bouwen met eerbied voor de monumenten op het terrein, voor de natuur – waar de organisatie Kadans zorg voor draagt – en voor het Wiel en de Maas.